سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- جدول شغل های مورد نیاز
جدول شغل های مورد نیاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | 

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

توضیحات

مرد

تکنسین امور داروئی

برحسب نیاز مجموعه در داروخانه های تحت پوشش دانشگاه ایران

33

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی و کارشناسی

خدمات

برحسب نیاز مجموعه در داروخانه های تحت پوشش دانشگاه ایران

2

*

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.11.10.fa
برگشت به اصل مطلب