سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- جدول شغل های مورد نیاز
جدول شغل های مورد نیاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافیایی خدمت

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

توتضیحات

مرد

خدمات امور داروئی
 (نسخه پیچی،انبارداری،صندوقداری،خدمات عمومی)

در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حسب نظر مجموعه مدد ایران

۲۵

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یاکارشناسی در رشته های دانشگاهی

مدارک بالاتر و یا پائینتر از مدارک ذکر شده امکان شرکت در آزمون را ندارند

نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.11.10.fa
برگشت به اصل مطلب