سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- شرایط عمومی
شرایط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 
 شرایط عمومی
۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- داشتن تابعیت ایران
۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت
۵- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
۶- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی وتوانایی انجام کار مورد نظر (حسب تشخیص مجموعه مدد ایران )
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی :
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتنداز:
۱-    مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها.
۲-    انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده و سایر دستگاهها و موسسات دولتی.
۳-    افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح ، از خدمات دولتی منع شده باشند.
۴-    افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمانها ، شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، دارند.
۵-    دانشجویان (چه در مقاطع تحصیلی اعلام شده و چه در مقاطع تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی آگهی شده)
تبصره-دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف می شوند.
۶-دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز شغل مندرج در آگهی
لازم به ذکر است در هر مرحله از آزمون اگر مشخص شود فرد متقاضی مشمول یکی از بندهای فوق الذکر باشد، از انجام مراحل بعدی محروم می­گردد و در صورت عقد قرارداد همکاری نیز، قرارداد مربوطه لغو و بلااثر می گردد.
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.12.11.fa
برگشت به اصل مطلب