سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- زمان ومحل توزیع کارت
زمان و محل توزیع کارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | 

4- زمان ومحل توزیع کارت

آگهی بر روی سایت معاونت توسعه دانشگاه و اتوماسیون اداری و به صورت کاغذی در مراکز درمانی خواهد بود.

کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی­های عمومی و تخصصی درروزهای سه شنبه و چهار شنبه  مورخ (17/12/1395 و 18/12/1395) از طریق سایت اینترنتی به آدرس employee.iums.ac.ir قابل چاپ خواهد بود. همچنین آزمون 20/12/95 روز جمعه برگزار خواهد شد و محل امتحان در کارت آزمون درج شده است.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.17.14.fa
برگشت به اصل مطلب