سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مواد امتحان
مواد امتحان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | 

- مواد امتحان برای مقاطع دیپلم و بالاتر عبارتند از :

1/5- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: 1- زبان وادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی (عمومی) 3- فن­آوری اطلاعات 4- معارف اسلامی 5- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تبصره: اقلیت­های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می­باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع می­شود.

50% نمره آزمون کتبی و 50% نمره شفاهی خواهد بود.

2/5- کلیه داوطلبانی که دارای مدرک مهارتهای ICDL و دارای مهارتهای زبان انگلیسی می باشند به عنوان شرایط عمومی جهت جذب در الویت خواهند بود.

3/5- کلیه داوطلبانی که اطلاعات داروئی دارند، به عنوان شرایط عمومی جهت جذب در الویت خواهند بود.

4/5- سه برابر ظرفیت یعنی 105 نفر انتخاب و در آزمون تخصصی(شفاهی) 35 نفر انتخاب خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.18.15.fa
برگشت به اصل مطلب