سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران- زمان و محل آزمون
زمان آزمون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | 

زمان آزمون :

آزمون روز جمعه مورخ 95/12/20 در یک مرحله راس ساعت 8:30 صبح برگزار میگردد. درب سالنهای آزمون 30 دقیقه قبل از برگزاری آزمون بسته می شود، لذا راس ساعت 8:00 در محل حوزه حضور بهم رسانید. در غیر اینصورت از ورود به جلسه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

محل آزمون :

تهران - بزرگراه همت - جنب برج میلاد - دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده  پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه سامانه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://employee.iums.ac.ir/find.php?item=1.19.17.fa
برگشت به اصل مطلب